ALCON – YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE

Toukokuu 2018

Saat tämän tietosuojaselosteen, koska vierailet parhaillasi Novartis-konserniin kuuluvan yrityksen sivustolla. Yritys kerää ja käsittelee sinua koskevia 
henkilötietoja” tämän tietosuojaselosteen perusteella. Henkilötietojen suojaaminen on hyvin tärkeää Novartis-yhtiölle.

Tässä tietosuojaselosteessa “me”, ”meitä” jne. viittaa seuraavaan yritykseen: Alcon Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Denmark tel. + 45 36 36 43 60.

Seloste on jaettu kahteen osaan. Osa I sisältää käytännön tietoa erityisten henkilötietojen käytöstä sivustolla vieraillessasi wearlenses.fi-sivustolla (tästedes ”Sivusto”) sekä siitä, miksi ja miten tietoja käsitellään. Osa II sisältää yleisempää tietoa sivustoillamme kävijöiden vakiomuotoisten teknisten tai käyttäjän toimintaan liittyvien (transaktionaalisten) henkilötietojen käsittelystä, henkilötietojen käytön laillisista perusteista sekä kaikkia kerättyjä henkilötietojasi koskevista oikeuksistasi.

Tutustu tähän selosteeseen huolella, sillä se sisältää sinua koskevia tärkeitä tietoja. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä: [email protected]

Osa I – Keskeiset tiedot

Alcon Nordic A/S käsittelee henkilötietojasi sivustollamme vieraillessasi. www.wearlenses.fi-sivusto on suunniteltu antamaan yleistä tietoa Alconista,ja sen tuotteista sekä palveluista.

Kerättävät erityiset henkilötiedot

Voimme kerätä automaattisesti seuraavia tietoja aina, kun vierailet sivustolla:

-        Tekniset tiedot, kuten verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittava IP-osoite, sis�änkirjautumistiedot, selaintyyppi ja -versio, aikavyöhykeasetukset, selaimen lisäosien tyypit ja niiden versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta;

-        Tietoa vierailustasi, kuten perusteelliset clickstream-tiedot sivustolle saapumiseen, sivustolla liikkumiseen ja sieltä poistumiseen liittyen (myös päivämäärä ja kellonaika);

-        Katselemasi tai etsimäsi tuotteet/palvelut;

-        Sivun vastausajat, latausvirheet, vierailun kesto tietyillä sivuilla, sivun interaktiotiedot (esim. vieritykset, klikkaukset ja hiirellä osoittaminen), menetelmät joita käytettiin sivulta pois suuntautuvaan selailuun sekä puhelinnumerot, joista asiakaspalveluumme soitettiin.

Voimme saada tietoja sinusta, jos käytät jotakin muuta sivustoamme, tuotettamme tai palveluamme. Saatamme jakaa sisäisesti ja yhdistää sinusta keräämiämme tietoja muihin tällä Sivustolla kerättyihin tietoihin.

Teemme tiivistä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa (kuljetuspalvelut, paino- ja postituspalvelujen tarjoajat) ja saamme niiltä sinua koskevia tietoja ja henkilötietoja.

Huomaa, että käytämme myös tavanomaisia evästeitä ja muita teknologioita jäljempänä osassa II kuvattuihin standarditarkoituksiin.

 Erityiset tarkoitukset, joihin henkilötietoja vaaditaan

 Käytämme kerättyjä tietoja seuraaviin erityistarkoituksiin:

-         Internet-istunnon hallintaan;

-         Antamaan tietoa tuotteista ja palveluista;

-         Hallinnoimaan ja parantamaan sivustoa ja sen toimintaa.

Huomaa, että voimme käyttää kerättyjä tietoja moniin muihinkin yleisiin tarkoituksiin (esim. sivuston kävijämäärän laskentaan), kuten jäljempänä osassa II kerrotaan.

 Erityiset kolmannet osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille:

-         Voimme luovuttaa henkilötietojasi tulevalle myyjälle tai ostajalle myydessämme tai ostaessamme yrityksiä tai omaisuuseriä.

-         Jos kolmas osapuoli hankkii ostaa Alconin tai hankkii käytännössä kaiken omaisuutemme, kävijöistämme/asiakkaistamme säilyttämämme henkilötiedot ovat osa siirrettävää omaisuutta.

-         Jos laki, käyttöehdot tai sopimus velvoittavat meidät luovuttamaan tai jakamaan henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi tai käyttöehtojemme tai muiden sopimusten voimaan saattamiseksi tai noudattamiseksi tai suojataksemme Alconin, asiakkaidemme tai muiden oikeudet, omaisuuden tai turvallisuuden. Tähän sisältyy myös tietojen vaihto toisten yritysten ja organisaatioiden kanssa esimerkiksi petosten ehkäisemiseksi tai tuotteen takaisinvetotapauksissa.

Huomaa, että saatamme joutua jakamaan tietojasi monien muiden vastaanottajien kanssa (esim. Muut Novartis-konsernin yksiköt, jos tietoja keräävät ja käyttävät yksiköt eivät ole samoja). Tietojenkäsittely tapahtuu aina tiukkojen säännösten mukaan, kuten osassa II kerrotaan.

 Tietojen säilytysaika

Säilytämme yllä mainittuja ja osassa II lueteltuja henkilötietoja Sivuston olemassaolon ajan tai siihen saakka, kunnes peruutat tilisi.

 Yhteydenotot henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Jos sinulla on kysyttävää yllä esitetystä henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä: [email protected]

 Osa II – Yleistä tietoa

 Selosteen toisessa osassa on yleistä tietoa henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä. Selitämme myös, mitä velvollisuuksia meillä on ja mitä oikeuksia sinulla on.

1                Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi ja miksi se on sallittua?

1.1           Käsittelyn oikeudellinen perusta

Emme käsittele henkilötietojasi ilman asianmukaista laillista perustetta. Siksi käsittelemme henkilötietojasi vain seuraavissa tapauksissa:

☒        Jos olemme saaneet siihen aiemman suostumuksesi;

☐        Jos käsittelyä tarvitaan sinua koskevan sopimusvelvoitteemme noudattamiseen tai tekemään sopimukseen liittyviä toimenpiteitä pyynnöstäsi;

☐        Jos käsittelyä tarvitaan lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseen;

☐        Jos käsittelyä tarvitaan sinun tai toisen henkilön olennaisten etujen suojaamiseen; tai

☒         Jos käsittelyä tarvitaan omien oikeutettujen etujemme vuoksi eikä se haittaa kohtuuttomasti omaa etuasi, perusoikeuksiasi ja vapauksiasi.

Huomaa, että käsitellessämme henkilötietojasi viimeisen yllä mainitun kohdan perusteella, pyrimme aina säilyttämään tasapainon omien oikeutettujen etujemme ja oman yksityisyytesi välillä. Esimerkkejä ”oikeutetuista eduista” ovat sellaiset tietojenkäsittelytavat,

  • jotka mahdollistavat kustannustehokkaiden palvelujen hyödyntämisen (esim. voimme käyttää tiettyjen toimittajien tarjoamia tietojenkäsittelyalustoja);
  • joiden avulla voimme tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja;
  • joiden avulla voidaan ehkäistä petoksia tai muuta rikollista toimintaa, palveluiden ja tuotteiden väärinkäyttöä tai turvata IT-järjestelmämme, arkkitehtuurimme ja verkkomme;
  • joiden avulla voidaan myydä liiketoimintamme osia tai omaisuutta tai hankkia toisia yrityksiä, niiden osia tai omaisuutta kolmannen osapuolen välityksellä.

1.2           Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi aina tiettyä tarkoitusta varten, ja käsittelemme vain kyseisen tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Osassa I määriteltyjen erityistarkoitusten lisäksi käsittelemme henkilötietojasi myös seuraavissa yleisissä tarkoituksissa:

-                 kehittääksemme omia sekä yhteistyökumppaneidemme tuotteita ja palveluja;

-                 kaupallistaaksemme tuotteita;

-                 antaaksemme riittävästi ajantasaista ja asianmukaista tietoa sairauksista, tuotteista ja palveluista;

-                 vastataksemme mahdollisiin kysymyksiisi ja tiedusteluihisi;

-                 arkistointiin ja tilastointiin sekä

-                 muihin lain ja viranomaisten säätämiin tarkoituksiin (kuten lääketurvallisuuteen liittyvät tarkoitukset).

2                Kuka pääsee henkilötietoihisi ja kenelle niitä siirretään?

Emme myy, jaa tai muulla tavoin siirrä henkilötietojasi muille kuin tässä selosteessa mainituille kolmansille osapuolille.

Toimintamme aikana henkilötietoihisi pääsevät ja niitä voivat vastaanottaa tiedonsaantitarpeen perusteella ja tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa tietyt osassa I mainitut kolmannet osapuolet ja seuraavat vastaanottajaryhmät:

-                 Henkilöstömme (mukaan lukien Novartis-konsernin henkilöstö, osastot ja yritykset);

-                 Muut tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat, jotka toimittavat meille palveluita ja tuotteita;

-                 IT-järjestelmätoimittajamme, pilvi- ja tietokantapalvelun tarjoajamme ja konsulttimme;

-                 Liiketoimintakumppanimme, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita yhdessä kanssamme;

-                 Kolmannet osapuolet, joille siirrämme oikeuksiamme tai velvollisuuksiamme;

-                 neuvonantajat ja ulkopuoliset asianajajat silloin, kun myymme tai siirrämme liiketoimintamme osia tai omaisuuseriä.

Yllä mainitut kolmannet osapuolet ovat sopimuksen nojalla velvollisia suojaamaan henkilötietosi voimassa olevien lakien mukaisesti.

Henkilötietojasi voivat käyttää myös kansalliset ja / tai kansainväliset sääntelyviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, julkisyhteisöt tai tuomioistuimet, jos meidän on sovellettavan lain tai asetuksen vuoksi tai yllä mainittujen tahojen pyynnöstä hyväksyttävä tällainen käyttö.

Sinusta keräämiämme henkilötietoja voidaan käsitellä, tarkastella tai säilyttää sellaisen maan ulkopuolella, jossa Alcon Nordic A/S toimii ja jossa henkilötietojen suojaus ei välttämättä ole samalla tasolla.

Jos siirrämme henkilötietojasi ulkopuolisille yrityksille toiseen maahan, varmistamme että ne suojataan (i) paikallista Alcon Nordic A/S-yhtiötä koskevien tietosuojalakien mukaisesti, (ii) käytäntöjemme ja standardiemme mukaisesti, ja (iii), ellei toisin ole mainittu, Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jos Alcon Nordic A/S siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueelta (eli EU:n jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja, "EEA"). Voit pyytää lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista ja saada jäljennöksen asianmukaisista suojatoimenpiteistä käyttämällä oikeuksiasi jäljempänä kohdassa 6 esitetyllä tavalla.

Novartis- konserni on ottanut käyttöönsä sisäiset sitovat säännöt (Binding Corporate Rules) konserniyhtiöiden välisiin tiedonsiirtoihin. Nämä säännöt sisältävät periaatteet, säännöt ja työkalut, jotka perustuvat Eurooppalaisiin lakeihin, ja niiden tavoitteena on varmistaa asianmukainen tietosuoja siirrettäessä henkilötietoja EEA:n ja Sveitsin ulkopuolelle. Voit tutustua lisää Novartis-konsernin sisäisiin sitoviin sääntöihin oheisesta linkistä: https://www.alcon.com/sites/dev.alcon.com/files/BCR_Individual_Rights_V1_engl_03_07_2012.pdf.

3                Kuinka suojaamme henkilötietosi?

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme henkilötietojesi turvallisen ja luottamuksellisen käsittelyn. Toimenpiteissä on huomioitu:

(i)              teknologian taso

(ii)             sen käyttökustannukset

(iii)            tietojen luonne sekä

(iv)           niiden käsittelyyn liittyvät riskit.

Tarkoituksena on suojata tiedot vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta tai muuttamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, lainvastaiselta luovuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja muulta lainvastaiselta käsittelyltä.

Lisäksi noudatamme seuraavia velvollisuuksia henkilötietojasi käsitellessämme:

-                 Keräämme ja käsittelemme yllä mainituissa tarkoituksissa vain asianmukaisia ja vastaavia henkilötietoja ja vain käsittelyn edellyttämässä laajuudessa;

-                 Varmistamme, että henkilötietosi pysyvät ajantasaisina ja täsmällisinä. (Pyydämme sinua vahvistamaan sinusta keräämämme henkilötiedot ja ilmoittamaan meille milloin tahansa, mikäli olosuhteissasi on tapahtunut muutoksia. Näin voimme pitää tietosi ajan tasalla); ja

- saatamme käsitellä arkaluontoisia tietoja, jotka annat vapaaehtoisesti voimassa olevien tietosuojasääntöjen mukaisesti ja ehdottomasti vain yllä mainittuihin tarkoituksiin. Vain asianomaiset työntekijät pääsevät näihin tietoihin, ja he käsittelevät tietoja edustajamme vastuulla, joka on salassapito- tai vaitiolovelvollinen.

4                Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun niitä tarvitaan niiden keräystarkoitukseen [ks. osa I] tai lain ja viranomaismääräysten noudattamiseen.

5                Kuinka käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita verkkosivullamme?

5.1           Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita lähetetään tietokoneellesi vieraillessasi sivustoillamme. Käytämme evästeitä yllä mainittuihin tarkoituksiin ja tämän selosteen mukaisesti.

Emme käytä evästeitä yksittäisten kävijöiden seuraamiseen tai tunnistamiseesi, vaan saadaksemme hyödyllistä tietoja sivustojemme käytöstä voidaksemme parantaa niitä käyttäjiä varten. Evästeiden kautta saatuja henkilötietoja kerätään pseudonymisoidussa muodossa. Sinulla on oikeus vastustaa tällaista tiedon keräämistä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Käytämme tällä sivustolla evästeitä:

1. ohjataksemme sinut sivuston oleellisiin osiin

2. varmistaaksemme, että sivusto näyttää samanlaiselta eri selaimilla ja laitteilla;

3. varmistaaksemme sivuston teknisesti vaativien osien toiminnan sekä

4. seurataksemme sivustoilla kävijöistä kerättyjä anonymisoituja ja yhdisteltyjä tilastotietoja, jotka auttavat meitä parantamaan Sivuston toimintaa.

Voimme lähettää selaimellesi evästeitä, jotka keräävät käyttäjän verkkotunnuksen Internet-palvelun tarjoajan tiedot, käyttöjärjestelmän tiedot sekä sivuston käytön ajankohdan ja kellonajan.

Jäljempänä esitellään käyttämämme yleiset evästetyypit ja niiden tarkoitukset.

Evästeen tyyppi ja tarkoitus

-           Ensimmäisen osapuolen evästeet (first party cookies): Evästeet, joita verkkosivu asentaa sen käyttäjälle (selaimen osoiterivillä näkyvä verkkosivu).

- Istuntoevästeet (session cookies): Evästeet, jotka vanhentuvat selainistunnon päätyttyä (aktivoituvat käyttäjän avatessa selainikkunan ja poistetaan, kun käyttäjä sulkee selaimen).

-           Pysyvät evästeet (persistent cookies): Evästeet, jotka ”pysyvät” laitteella selainistunnon päättymisen jälkeen ja jotka voivat muistaa käyttäjän mieltymykset sekä toiminnan sivustolla seuraavan kerran sivustolla vierailtaessa.

Evästeiden hallinta ja poistaminen selainasetusten avulla

Useimmissa verkkoselaimissa evästeitä voi hallita selaimen asetusten avulla. Voit säätää selaimesi ilmoittamaan evästeen vastaanottamisesta päättääksesi, hyväksytkö evästeen vai et. Jos et hyväksy jotakin tiettyä evästettä, et välttämättä pysty käyttämään selainohjelmasi kaikkia toimintoja.

Lisätietoja evästeistä, niiden asetuksista ja poistamisesta löydät osoitteesta http://www.allaboutcookies.org (ulkoinen linkki).

Verkkojäljitteet

Voimme käyttää tällä sivustolla jäljitteitä (esim. web-beacon, action tag, single-pixel GIF, clear GIF, invisible GIF ja 1-by-1 GIF) ja evästeitä ja käyttää niitä analytiikkapalveluja tarjoavan yhteistyökumppanin kautta, joka voi sijaita ja säilyttää näitä tietoja toisessa maassa (myös IP-osoitteesi). Näitä jäljitteitä/evästeitä on tämän Sivuston eri sivuilla. Käytämme tätä teknologiaa mitataksemme käyttäjän reaktioita sivustoihimme (kuten sivuston avaamiskerrat ja tarkastellut tiedot) sekä arvioidaksemme sivustomme käyttöäsi.

Ulkopuoliset kumppanimme, palvelinpalveluja ja/tai analytiikkapalveluja tarjoavat yhteistyökumppanimme voivat kerätä tietoja sinusta ja tämän sivuston käytöstä näiden anonymisoitujen jäljitteiden/evästeiden perusteella ja laatia meille raportteja sivuston käytöstä sekä luoda sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Ne saattavat luovuttaa tällaista tietoa ulkopuolisille tahoille, jos laki edellyttää tai silloin, kun kolmansia osapuolia palkataan käsittelemään tietoa heidän puolestaan.

Tämä sivusto käyttää Google Inc. -Yhtiön (Google) verkkoanalytiikkaipalvelua Google Analytics. Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä. Ne ovat tietokoneellesi tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla on mahdollista analysoida sivuston käyttöäsi. Evästeiden keräämiä tietoja tämän sivuston käytöstäsi lähetetään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. Jos tällä sivustolla käytetään IP-osoitteen anonymisointia, Google on lyhentänyt IP-osoitteesi etukäteen EU-jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen jäsenmaissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Tämän sivuston operaattorin määräyksestä Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön arviointiin ja sivun käyttöön liittyvien tietojen raportointiin sivuston operaattoreille sivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palvelujen parantamiseksi. Google Analytics ei yhdistä selaimesi lähettämää IP-osoitetta muihin Googlen keräämiin tietoihin. Voit estää evästeiden lähettämisen oman verkkoselaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin, ettet sen jälkeen voi välttämättä käyttää kaikkia tämän Sivuston toimintoja.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät osoitteesta http://www.google.com/analytics/terms/en.html tai https://www.google.co.uk/intl/en/policies/ (linkit ovat ulkoisia). Huomaa, että tällä sivustolla Google Analytics on laajennettu koodilla ”anonymizelp” IP-osoitteiden anonyymiä keräämistä varten (nk. IP-osoitteen naamiointi).

Jos haluat lisätietoja verkkomainontaan liittyvistä jäljitteistä ja evästeistä, tai jos haluat estää kolmansia osapuolia keräämästä tällaista tietoa, käy Network Advertising Initiativen verkkosivustolla osoitteessa http://www.networkadvertising.org (ulkoinen linkki).

Voimme käyttää myös seuraavia yleisiä evästetyyppejä:

-                 evästeet, jotka muistavat käyttömieltymyksesi ja valintasi (user interface customization cookies);

-                 evästeet, joiden avulla voit poistua ja palata verkkosivustolle ilman uudelleenkirjautumista (authentication cookies);

-                 evästeet, joita tarvitaan video- tai audiosisällön toistamiseen ja käyttömieltymystesi tallentamiseen (video player cookies).

5.2           Muut teknologiat

Yllä mainittujen lisäksi voimme käyttää sivustoillamme myös muita teknologioita henkilötietojesi käsittelyyn ja keräämiseen, mukaan lukien:

-                 Adobe Flash -teknologia (myös Flash Local Shared Objects, ellet muuta asetuksiasi toisin).

6                Mitkä ovat oikeutesi ja kuinka voit käyttää niitä?

Sinulla on lain nojalla ja sen rajoissa oikeus:

-        päästä käsittelemiimme henkilötietoihisi ja oikeus pyytää niiden oikaisemista tai päivittämistä, jos epäilet tietojesi olevan virheellisiä, vanhentuneita tai epätarkkoja;

-        pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista tiettyihin käsittelyluokkiin;

-        peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sen vaikuttamatta peruutusta edeltävän käsittelyn laillisuuteen;

-        vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kokonaan tai osittain;

-        vastustaa suoramarkkinointia sekä

 

-        pyytää tietojesi siirtämistä, eli antamiesi henkilötietojen palauttamista sinulle tai siirtämistä haluamallesi henkilölle järjestetyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa meidän sitä estämättä ja yksityisyytesi säilyttäen.

Huomaa kuitenkin, että tietyissä olosuhteissa evästeiden kieltäminen tai selainasetuksesi voivat heikentää selauskokemustasi ja estää verkkosivustomme tiettyjen toimintojen käytön.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää em. oikeuksia, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] Liitä viestiin skannattu kopio henkilökortistasi. Käytämme sitä vain varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Emme säilytä skannattua henkilötodistustasi henkilöllisyytesi varmistamisen jälkeen. Sumenna kuvasi ja henkilötunnuksesi ennen skannauksen lähettämistä.

Mikäli et ole tyytyväinen tapaamme käsitellä henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme [email protected],

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi voit myös tehdä valituksen tietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

7                Mitä teknisiä ja transaktiotietoja sinusta voidaan kerätä?

7.1           Teknisten ja transaktionaalisten tietojen ryhmät

Sinusta kerättyjen, selosteen osassa I mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä monentyyppisiä yleisiä teknisiä ja transaktionaalisia (toimintaan liittyviä) henkilötietoja käyttäessäsi sivustojamme. Varmistamme sivustomme asianmukaisen toiminnan käyttämällä mm. seuraavia tietoja:

-                 tiedot selaimestasi ja laitteestasi (esim. Internet-palveluntarjoajan verkkotunnus, selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä ja alusta, näytön resoluutio, laitteen valmistaja ja malli);

-                 tilastotiedot sivuston käytöstäsi (esim. tiedot sivuista joilla olet vieraillut, tiedot tutkimistasi tiedoista ja vierailusi kestosta);

-                 käyttötiedot (esim. sivustolle saapumisen ajankohta ja kellonaika, lataamasi tiedostot);

-                 laitteesi sijainti Google Mapsissa käyttöhetkellä (ellet ole kytkenyt tätä toimintoa pois päältä laitteesi asetuksia tai estänyt Google Mapsin seurannasta ilmoittamalla sijaintisi itse); sekä

-                 kaikenlaista tietoa, jota annat meille käyttäessäsi sivustoamme.

Huomaa ettemme tietoisesti kerää, käytä tai luovuta alaikäiseen liittyviä tietoja pyytämättä siihen ensin lupaa vanhemmalta tai huoltajalta.

7.2           Miksi keräämme teknistä ja transaktionaalista tietoa?

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi aina tiettyä tarkoitusta varten, ja käsittelemme vain kyseisen tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tämän selosteen osassa I kuvattujen tarkoitusten lisäksi käsittelemme sivuston käytön aikana keräämiämme henkilötietojasi seuraaviin yleisiin tarkoituksiin:

-                 käyttäjätietojen hallinta (esim. rekisteröityminen, kysymyksiin vastaaminen ja tekninen tuki);

-                 verkkosivuston hallinta ja kehittäminen (esim. palvelinongelmien diagnosointi, liikenteen optimointi, verkkosivujen optimointi ja integrointi tarpeen mukaan);

-                 verkkosivustomme käytön mittaaminen (esim. Liikenteeseen liittyvien tilastojen laadinta, tietojen kerääminen käyttäjien toiminnasta ja sivustoista, joilla he ovat vierailleet);

-                 Käyttäjäkokemuksesi kehittäminen ja yksilöinti sekä sisällön kohdentaminen (esim. muistamalla valintasi ja käyttömieltymyksesi evästeiden avulla);

-                 Kohdennetun, sijaintiin perustuvien palvelujen ja sisällön lähettäminen sinulle;

-                 tuotteidemme ja palveluidemme laadun parantaminen ja liiketoimintamme laajentaminen;

-                 Petosten, rikollisen toiminnan ja verkkosivustomme muun mahdollisen väärinkäytön seuranta ja estäminen;

-                 vastaamaan viralliseen julkisen tai oikeusviranomaisen pyyntöön asianmukaisella valtuutuksella;

-                 hallitsemaan IT-resurssejamme, kuten infrastruktuuria ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallintajärjestelmää;

-                 yrityksen taloudellisten etujen säilyttäminen ja compliance-toiminnan ja raportoinnin varmistaminen (esimerkiksi käytäntöjen ja paikallisten lakisääteisten vaatimusten noudattaminen, verot ja verovähennykset, väitettyjen väärinkäytösten ja petosten käsittely, tarkastusten suorittaminen ja kanteisiin vastaaminen);

-                 arkistointi ja tilastointi sekä

-                 muut lain ja viranomaisten vaatimat tarkoitukset.

8                Miten kerromme sinulle selosteen muutoksista?

Tähän selosteeseen tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä ilmoitetaan sinulle etukäteen henkilökohtaisesti tavanomaisten viestintäkanavien kautta (esim. sähköpostitse) sekä sivustolla (bannerit, ponnahdusikkunat tai muut mekanismit).