VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1. Palveluiden kuvaus

Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan ja ALCON Nordic A/S:n (Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S) (jäljempänä ”Alcon”) väliseen suhteeseen www.wearlenses.fi-verkkopalvelun käytön osalta. www.wearlenses.fi-verkkopalvelun kautta asiakas voi hankkia piilolinssejä valitsemaltaan optometristilta ja varata ajan piilolinssien sovittamista ja jälkitarkastusta varten. Valittuaan optometristin asiakas siirtyy kyseisen optometristin verkkosivustolle.

2. Ikäraja ja verkkopalvelun saatavuus

2.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia Alconin tarjoamien palveluiden perusteella tai niitä kohtaan.

2.2 Verkkopalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessäsi verkkopalveluun hyväksyt samalla nämä ehdot. Rekisteröityminen on mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille asiakkaille. Alaikäisten rekisteröitymiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden, jotka haluavat rekisteröityä ja käyttää Alconin tarjoamia palveluita, on toimitettava suostumus oma-aloitteisesti. Muutoin jokaisen asiakkaan on todistettava ikänsä pyydettäessä tai esitettävä myönnetty suostumus. Mikäli asiakas ei noudata tätä ehtoa, Alcon voi estää käyttäjää käyttämästä palveluita.

3. Vastuunrajoitus

Tässä verkkopalvelussa tarjotut palvelut ovat maksuttomia, eivätkä ne sido asiakasta mihinkään. Verkkosivuston ylläpitäjän vastuu rajoittuu sovellettavan lainsäädännön mukaan tilanteissa, joihin liittyy tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Alcon ei miltään osin vastaa siitä, että tarjotut palvelut toimivat ilman keskeytyksiä ja/tai häiriöitä.

4. Korvausvelvollisuus

Jos kolmansien osapuolten oikeuksia loukataan, kolmansien osapuolten on nostettava Alconia vastaan kanne. Jos tällainen kanne on nostettu asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas korvaa Alconille tästä aiheutuvat vahingot. Korvaus kattaa myös kaikki mahdolliset oikeudenkäynti- ja asiamieskulut. Asiakkaalla ei ole korvausvelvollisuutta, jos hän ei ole vastuussa kyseessä olevasta oikeuden loukkauksesta.

5. Tietosuoj

Sen jälkeen kun käyttäjä on valinnut itselleen optometristin, kyseinen optometristi kerää käyttäjän luovuttamat henkilötiedot. Alcon ei kerää tällaisia henkilötietoja. Rekisteröityessäsi verkkopalveuun hyväksyt, että henkilötietojasi kerätään ja käsitellään optometristin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

6. Muut ehdot

Alcon voi milloin tahansa peruuttaa palveluiden tarjoamisen. Alconilla on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille. Asiakkailla on oikeus vastustaa muutosta 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta. Päivitetyt käyttöehdot tulevat voimaan edellä mainitun ajanjakson päätyttyä. Jos asiakas vastustaa muutoksia, Alconilla on sen johdosta oikeus peruuttaa käyttöoikeus ilman irtisanomisaikaa.